ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ambalajcının yaptığı iş

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

am-ba-laj-cı-lık