aman Allah'ım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şaşma, beğenme veya beğenmeme, korku vb. duyguları belirtmek için kullanılan bir söz. "(aman Allah)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-man Al-lah'ım