amade ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hazır. "(bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, müheyya)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça āmāde


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ma-de