amaçsız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Amacı olmayan, gayesiz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Amacı olmayan, gayesiz bir biçimde, yönsüz, boş boş

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-maç-sız