ne demek?

kendine bir şeyi amaç olarak kabul etmek

Hecelenişi / Hecelemesi;

amaç edin-mek