ne demek?

Ulaşmak istenilen sonuç dışında olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"O zaman Batı’nın tutucu veya gerici yanları amaç dışı kalacak ama insanlığın yücelmesindeki katkısı unutulmayacaktır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

amaç dışı