ne demek?

Altmış sayısının sıra sıfatı, sırada elli dokuzuncudan sonra gelen

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

alt-mı-şın-cı