altmış ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elli dokuzdan sonra gelen sayının adı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu sayıyı gösteren 60 ve LX rakamlarının adı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Altı kere on, elli dokuzdan bir artık

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "altmışaltı" "altmışdörtlük" "dokuzaltmışbeşlik" "yedialtmışbeşlik"

Hecelenişi / Hecelemesi;
alt-mış