ne demek?

Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: "Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim mantık

Hecelenişi / Hecelemesi;

alt kar-şıt