alt güverte ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gemilerde güvertelerden altta bulunanı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
alt gü-ver-te