alt şube ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şube içinde kurulan ikinci derecedeki şube

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
alt şu-be