altın çağ ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şey veya bir kimse için en verimli, en başarılı dönem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin en çok kullanıldığı, tüketildiği dönem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-tın çağ