altık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tümel olumlu, biri tikel olumlu; biri tümel olumsuz, biri tikel olumsuz iki önerme arasındaki bağlantı durumu: `Kimi insanlar fânidir` önermesi `Bütün insanlar fânidir` önermesinin altığı olur

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mantık"


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-tık