altı olur yedi olur hep Allah'ın dediği olur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Önceden ne kadar hesap yapılırsa yapılsın, sonunda Tanrı'nın dilediği olur` anlamında kullanılan bir söz.


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-tı o-lur yedi olur hep Al-lah'ın de-di-ği olur