altı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Beşten sonra gelen sayının adı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu sayıyı gösteren 6 ve VI rakamlarının adı

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Beşten bir artık

İlişkili birleşik kelimeler; "altıgen" "Altıkardeş" "altıparmak" "altıpatlar" "altı yol"

Hecelenişi / Hecelemesi;
al-tı