altüst olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

çok karışık duruma gelmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

üzülmek, tedirgin olmak, yıkılmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

rahatsızlanmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-tüst ol-mak