altüst etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alt yüzünü üst yüzüne getirmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok karışık duruma getirmek, düzenini bozmak

Örnek / Cümle; "Gelen üzücü haber arkadaşımı altüst etti."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yıkmak, harap etmek

Örnek / Cümle; "Fırtına şehri altüst etti."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Huzursuz etmek, rahatsızlık vermek


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-tüst et-mek