ne demek?

► dağcı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim spor

Kökeni;

"Fransızca alpiniste"

Hecelenişi / Hecelemesi;

al-pi-ni-st

Köken (Etimoloji) bilgisi: