almadan vermek Allah'a mahsus ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`İnsan yaptığı herhangi bir şey için mutlaka karşılık bekler` anlamında kullanılan bir söz.


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-ma-dan ver-mek Al-lah'a mah-sus