almadığın hayvanın kuyruğunu tutma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`almayacağın bir şeye alacakmışsın gibi yakın ilgi gösterme, işinde çalıştırmayacağın kimseye çalıştıracakmışsın gibi umut verme` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-ma-dı-ğın hay-va-nın kuy-ru-ğu-nu tut-ma