alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kimseye eziyet edip ahını alma, sonra yaptığın kötülüklerin cezasını ömür boyu çekersin` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-ma maz-lu-mun ahı-nı çı-kar ahes-te ahes-te