ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Almaş niteliği olan

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

al-maş-lı