ne demek?

Dönüşümlü ve düzenli sıralanma

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

al-ma-şık-lık