ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki veya daha çok şeyin sıralanmasında karşılıklı değil, aralıklı olarak sağda ve solda yerleşmiş olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

İlişkili birleşik kelimeler;

"almaşık yapraklar"

Hecelenişi / Hecelemesi;

al-ma-şık

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Almaşlı olarak işleyen; mütenavip, alternatif

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Önümüzdeki almaşıklardan en istenmeyeni veya en az isteneni irademizin dışında veya irademize rağmen gerçekleşmişse bunda da bizi pişman edecek bir etmen bulmakta zorlanabiliriz."