ne demek?

"Alavere, dalavere, oldubitti” anlamında kullanılan allem kallem sözünde ve “bir işi istediği duruma getirmek için her türlü kurnazca çareye başvurmak” anlamıyla allem etmek, kallem etmek deyiminde kullanılan bir söz

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Nitekim allem ettiler, kallem ettiler, beni buradan mahrum etmek için her şeyi yaptılar.""Biletçiyi allem kallem atlattık Tepecik İstasyonu’na kadar."

Hecelenişi / Hecelemesi;

al-lem