allegretto ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Allegrodan biraz daha ağır bir biçimde "(çalınarak)"

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,müzik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-leg-ret-to