allameicihan olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok bilgili olmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çokbilmiş görünmek

Özelliği / Tipi / Türü; "alay yollu"


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-la-me-ici-han ol-mak