allak bullak etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

karmakarışık bir duruma getirmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir yeri veya bir şeyi dağıtmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

düzeni bozmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-lak bul-lak et-mek