alkolizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alkollü içkilere hastalık derecesinde düşkün olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca alcoolisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-ko-lizm