alkarısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Lohusalara musallat olarak onları boğduğuna inanılan görüntü, çarşamba karısı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-ka-rı-sı