alkalik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde alkali bulunan, kalevi, antiasit

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca alcalique


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-ka-lik