alkışlayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alkışlama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Alçıklaşmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-kış-la-ya-bil-mek