ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hiç düşünmeksizin alkışlamak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

al-kış-la-yı-ver-mek