ne demek?

Alkışlatma ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

al-kış-la-ta-bil-mek


Alkışlatmaya gücü yetmek