alkış tutmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

topluca el çırparak yüksek sesle `yaşa, var ol` vb. sözler söyleyerek birini alkışlamak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

taraftar olmak, belli bir görüşten yana olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-kış tut-mak