ne demek?

► kök boyası

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim kimya

Kökeni;

"Fransızca alizarine"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ali-za-rin