alizarin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kök boyası. "(Kökboyasının köklerinden elde edilen kırmızımsı sarı bir boya)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca alizarine


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-li-za-rin