aliterasyon ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şiir ve nesirde uyum sağlamak için söz başlarında ve ortalarında aynı ünsüzün veya aynı hecelerin tekrarlanması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"

kelimesinin kökeni; Fransızca allitération


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-li-te-ras-yon