ne demek?

Söylenen bir sözün doğruluğuna inandırmak için "en iyisini Allah bilir" anlamında kullanılan bir söz

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

ünlem

Kökeni;

"Arapça ʿalįma’l-lah"

Kullanımı;

"Rana bir lalanga yapar, alimallah parmaklarını yalarsın."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ali-mal-lah


Köken (Etimoloji) bilgisi: