alifatik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Açık zincirli olan "(organik madde)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca aliphatique


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-li-fa-tik