ne demek?

Verniyeyi taşıyan bölümden ve cetvelden oluşan açı ölçme aracı

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"İngilizce alidade"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ali-dat