ali ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüce, yüksek

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿālī

2. Anlamı (eş anlamlısı):

`Kurnazca ve haince düzen` anlamında Ali Cengiz oyunu, `çok zorba` anlamında Ali kıran baş kesen, `bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek` anlamında Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek deyimlerinde geçen bir söz.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, özel"

İlişkili birleşik kelimeler; "zatıaliniz" "Babıali" "zatıalileri"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-li