ne demek?

Algılayıvermek durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

al-gı-la-yı-ver-me