ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Algılayıcı olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

al-gı-la-yı-cı-lık