ne demek?

Algılanabilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

al-gı-la-na-bil-me