algılanabilir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duyular yardımıyla varlığı anlaşılabilir olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-gı-la-na-bi-lir