alfabe sırası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi, abece sırası, alfabetik sıralama

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişi veya kitap adlarının sıralanmasında başvurulan düzen, abece sırası, alfabetik sıralama


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-fa-be sı-ra-sı