ne demek?

Bir şeyin veya bir kimsenin karşısında olma, leh karşıtı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Arapça ʿaleyh"

Kullanımı;

"Kiminle biraz arkadaşlık yapmak istedimse aleyhime çıktı."

İlişkili birleşik kelimeler;

"aleyhisselam""binaenaleyh""müddeaaleyh"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ale-yh