alevlenme noktası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir maddenin buharının açık alevde yanabileceği en küçük sıcaklık derecesi, parlama noktası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lev-len-me nok-ta-sı