ne demek?

Alevlendirilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

alev-len-di-ril-me