alevlendirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alevlendirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Alevlendirmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lev-len-di-re-bil-mek